De DT-Regel Zal Niet Verdwijnen!

Volgens de Nederlandse Taalunie gaat de dt-regel nog lang niet verdwijnen, dus we kunnen hem maar beter kennen! Wat was het weer d, t, dt?

De Nederlandse Taalunie voor spelling is in 1980 opgericht door de Nederlandse en Belgische overheid en ook Suriname is sinds 2004 een geassocieerd lid van de vereniging, zij werken aan een integraal taalbeleid. De dt-regel afschaffen? Nee!

Je hebt logisch inzicht nodig om de dt-regel goed te kunnen toepassen, maar het afschaffen zal het enkel minder logisch maken en voor problemen zorgen.

Bijvoorbeeld: Stel dat we vanaf nu ik word, hij word en het word gaan schrijven, wat doe je dan met zwemmen? Ik zwem, hij zwem, en het zwem… Dus hier zouden we al op een uitzondering botsen en onze dt-regel kant nauwelijks uitzonderingen. Met andere woorden de dt-regel afschaffen creëert nieuwe spelregels en die zouden wel eens minder logisch kunnen zijn.

TRANSLATION-WRITING-RATE-IMPACT

Veel mensen hebben het moeilijk met deze spelregel en na een taalfout worden we anders bekeken… lui, dom, weinig respect voor de lezer. Maar zo moeilijk is het eigenlijk helemaal niet.

Zo eenvoudig en duidelijk mogelijk: onze heilige spelregel dt.

1. De onvoltooid tegenwoordige tijd

De basisregels voor een eenvoudige zin in de tegenwoordige tijd:

dat bestaat uit een onderwerp + een werkwoord in de tegenwoordige tijd

Bijvoorbeeld:

 • De eerste persoon enkelvoud (ik) krijgt nooit een T, denk aan het ezelsbruggetje “ik drink nooit t(hee)”
 • De tweede (je/ jij) krijgt altijd een T, denk aan het ezelsbruggetje “jij drinkT t(hee)”
 • De derde persoon enkelvoud (hij/ zij/ het/ u/ men) krijgt ook altijd een T, denk aan het ezelsbruggetje “hij drinkT t(hee)”

Voorbeelden:

Eerste persoon enkelvoud (IK):

Ik word; Ik zwem; ik bid; ik bied; ik loop; ik download;

Tweede (je/ jij) en de derde persoon enkelvoud (hij/ zij/ het/ u):

Jij wordt; hij zwemt; hij bidt; zij biedt; u loopt; het gebeurt; hij vertraagt; zij verwent; hij downloadt;

De inversie van de tegenwoordige tijd

Bij de inversie van de tegenwoordige gaat het om het werkwoord + onderwerp, de omgekeerde volgorde dus.

 • De eerste persoon enkelvoud (ik) krijgt nooit een T, denk aan het ezelsbruggetje “drink ik t(hee)?
 • De tweede (je/ jij) krijgt nooit een T, denk aan het ezelsbruggetje “drink jij t(hee)?”
 • De derde persoon enkelvoud (hij/ zij/ het/ u/ men) krijgt altijd een T, denk aan het ezelsbruggetje “drinkT zij t(hee)?”

Voorbeelden:

drink ik thee, drink jij thee, drinkt zij thee -> word ik, word je, drinkt zij

je wordt -> word je

je vindt -> vind je

je zoekt -> zoek je

je lacht -> lach je

jij updatet -> update jij

 1. De onvoltooid verleden tijd en de voltooid tegenwoordige, de voltooid verleden en de voltooid toekomende tijd en voltooid deelwoorden

We horen altijd zeggen, een voltooid deelwoord moet je enkel verlengen en dan hoor je vanzelf of je een d of een t moet schrijven… Ja en nee, dan moet je ook al goed kunnen bepalen wat een voltooid deelwoord is en wat niet.

TRANSLATION-WRITING-RATE-IMPACT

De regel van het ‘t kofschip wordt gebruikt voor het vervoegen van werkwoorden in de onvoltooid verleden tijd en de voltooid tegenwoordige, de voltooid verleden en de voltooid toekomende tijd en voltooide deelwoorden… al de rest dus.

Hoe werkt het: t, f, k, s, ch en p zijn “stemloze klanken” dus je gebruikt je stembanden niet bij deze klanken. Na de stemloze klanken volgt altijd de uitgang -te.

Al de andere klanken, klinkers a, e, i, o, u, ij, en de medeklinkers b, d, g, l, m, n, r, v, w, z, zijn de “stemhebbende klanken” je gebruikt hierbij je stembanden wel. Na de stemhebbende klanken volgt altijd de uitgang -de.

-> komt de stam van de werkwoorden overeen met een stemhebbende klank (klinkers a, e, i, o, u, ij, en de medeklinkers b, d, g, l, m, n, r, v, w, z) die niet in het ‘t kofschip zit, dan krijgt het steeds de uitgang -d

-> komt de stam van de werkwoorden overeen met een stemloze klank (t, k, f, s, ch en p) van de medeklinkers in het ‘t kofschip zit, dan krijgt het steeds de uitgang -t

Voorbeelden:

downloaden – gedownload

updaten – geüpdatet

verwennen – verwend

schoppen – geschopt

wensen – gewenst

bakken – bakt

dromen – gedroomd

leven – geleefd (kijk enkel naar de stam en niet naar de verleden tijd leefde)

suizen – gesuisd (kijk enkel naar de stam en niet naar de verleden tijd leefde)

kussen – gekust

vertragen – vertraagd

gebeuren – gebeurd

Let op! Een veel voorkomende fout is:

gebeuren -> het gebeurt (tegenwoordige tijd) -> het is gebeurd (verleden tijd)

Zo simpel is het!

Enkele oefeningen:

 1. Wor… jij daar ook zo moe van?
 2. Hij hou… niet van haar.
 3. De jager doo… de konijnen.
 4. De leraar verwoor… het verhaal.
 5. Zij bi… elke dag vijf keer.
 6. Wen… u zich maar bij de klantendienst.
 7. Schu… jij daar ook zo mee?
 8. Weet je waar je vriend heen rij…?
 9. Waar win… jij je nu weer over op?
 10. Hij beloof… geen werk te geven.
 11. Hij antwoor… niet op mijn vraag.
 12. Moeder laa… de koffer in.
 13. Hij lan… ook ‘s middags.
 14. Het wor… je vanzelf wel duidelijk, zei de meester.
 15. De slechte economie vertaal… zich in een lagere koopkracht.
 16. Meestal worden pas maatregelen genomen als er iets erg gebeur…
 17. Ik wil daar niet aan meewerken, omdat je dat niet vertrouw…
 18. Je had dat gisteren al beloof…
 19. Je hou… je natuurlijk wel aan de afspraak.
 20. Door welke chirurg wor je geoperereerd?
 21. Ik wil niet meer aan die tijd herinner… worden.
 22. Zij heeft heel de nacht lang gestreetdance…
 23. Mijn telefoon moest opnieuw geconfigureer… worden.
 24. Baa… het niet, het schaadt ook niet.
 25. Zijn moeder heeft die cursus verwezenlijk… in drie jaar tijd.

Om de juiste antwoorden te zien scroll je verder naar onder.

TRANSLATION-WRITING-RATE-IMPACT

 1. (dt) 2. (dt) 3. (dt) 4. (dt) 5. (dt) 6.(dt) 7. (d) 8. (dt) 9. (d) 10. (t)
 1. (dt) 12. (dt) 13. (dt) 14. (dt) 15. (t) 16. (t) 17. (t) 18. (d) 19. (dt) 20. (d)
 2. (d) 22. (t) 23. (d) 24. (t) 25. (t)

Indien je vragen hebt over taal of uitleg wilt over de antwoorden kun je steeds contact opnemen met het Impact Translation team, wij helpen je graag.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *