JURIDISCHE VERTALING

Contracten, Verklaringen van Afstand, Concurrentiebedingen, Bedrijfsstatuten en Algemene Voorwaarden behoren tot de meest vitale documenten van uw onderneming.

Onze Juridische Vertaaldienst van wereldklasse impliceert een aantal complexe processen waarvoor een ervaren team van professionals nodig is. Een fundamentele reden waarom Juridische Vertalingen zo complex zijn, is dat veel termen landgebonden zijn. Daarom zijn ervaren Juridische Vertalers en Proeflezers nodig om aan de veelzijdigheid van deze taken te kunnen voldoen. Een grondige kennis van de vele juridische termen in een document is noodzakelijk, omdat een eventuele vertaalfout ernstige gevolgen kan hebben.

Enkele voorbeelden van de juridische documenten die we vertalen bij Impact Translation:

 • Commerciële Contracten, Verkoopovereenkomsten, Arbeidsovereenkomsten, Distributieovereenkomsten
 • Concurrentie- en Vertrouwelijkheidsbedingen
 • Algemene Voorwaarden
 • Regelgeving
 • Volmachten
 • Vastgoed
 • Strafprocedures
 • Echtscheidingsprocedure
 • Wettelijke publicaties
 • Intentieverklaringen
 • Bedrijfsstatuten

Impact Translation